Uitdagingen

Groei, reorganisatie, herstructurering ... allemaal bewegingen van organisaties waarbij veel gevraagd wordt van de huidige en toekomstige medewerkers. Hierbij moet u kunnen vertrouwen op uw HR-professionals. Zijn zij capabel genoeg om de uitdagingen aan te gaan. Is er een scherp zicht op het Human Capital van nu en wat nodig is voor de toekomst?  En beschikt uw organisatie over een pragmatisch overzicht van het human capital? Zodat de leiders in de organisatie exact weten aan welke knoppen op het gebied van personeelsmanagement ze wanneer moeten draaien om de organisatiedoelen te behalen? 

Daarnaast is het van waarde om een goed overzicht te hebben van de aanwezige talenten en de manieren om talent aan te trekken en, even belangrijk, aan boord te houden. 

 

Heldere analyse en strategisch advies nodig? 

HOE VIND IK DE HR PROFESSIONALS DIE MIJN BEDRIJF NODIG HEEFT?

Heeft u de juiste Human Resources Professionals aan boord om het aanwezige en wenste Human Capital optimaal te laten presteren in uw bedrijf. Ondernemende, professionele en vakkundige HR-professionals zorgen voor de juiste ondersteuning op ieder moment.  Maar hoe vindt u de meeste geschikte HR-professionals voor uw bedrijf en de uitdagingen van deze tijd? Major Projects helpt door het plaatsen van HR-professional(s) die perfect matchen met uw HR-uitdagingen. Zowel op interimbasis als voor vaste aanstelling.

 

HOE ZORG IK DAT MIJN PERSONEELS­BESTAND KLAAR IS VOOR GROEI, KRIMP OF HER­STRUCTURERING?

U wilt uw onderneming laten groeien, u wilt dat uw human capital daar klaar voor is. Misschien heeft u heeft een buy & build strategie waarbij u enerzijds een sterke omzetgroei wil realiseren uit de huidige bedrijfsactiviteiten, en daarnaast wil groeien door overname van andere organisaties.​ Groei vergt het nodige van de medewerkers. Door de schaalvergroting zal een aantal functies aanzienlijk wijzigen. Kunnen betrokkenen daarin mee, of vergt dit andere competenties dan zij hebben? ​Wat gaat u doen met de bedrijven die overgenomen worden, blijven deze autonoom als zelfstandige business units naast elkaar bestaan of worden onderdelen in elkaar geschoven? Gaan werkplekken verhuizen, en moet er een sociaal plan gemaakt worden? ​Worden bepaalde activiteiten centraal belegd en betekent dit het vervallen van arbeidsplaatsen?​ Wat betekenen de overnames voor de cultuur, het vertrouwen en betrokkenheid van de mensen? Hoe gaan we hen hierin begeleiden?

Voor het antwoord op deze vragen is het van belang een strategische personeelsplanning te ontwikkelen met een heldere blik op de structuur en benodigde rollen voor de toekomst.

HOE ZORG IK DAT TALENTEN BEHOUDEN BLIJVEN?

Terwijl u er alles aan doet om de juiste mensen binnen te halen en de organisatie draaiende te houden, lopen tegelijkertijd teveel waardevolle talenten de achterdeur uit. Het vertrouwen van medewerkers is lager dan gewenst, waardoor u continu verrast wordt door vertrekkende medewerkers. Een ander deel van de mensen komt juist niet in beweging en zou zich meer mogen ontwikkelen. Voor een groot deel van de key positions heeft u geen enkele opvolger in het vizier. U ervaart een groot verschil tussen de strategie en de gewenste cultuur enerzijds en het tempo waarin de organisatie te bewegen is anderzijds.

U loopt dus achter de feiten aan en bent zo druk met het opvangen van de gevolgen hiervan en het (letterlijk) opvullen van de leegtes, dat u geen ruimte heeft om proactief naar de talenten en ontwikkeling te kijken en deze aan te laten sluiten op de gewenste toekomstige bezetting. Dit alles legt een grote druk op de mensen in de organisatie, energie die iedereen liever in positieve, toekomstgerichte activiteiten steekt. Medewerkers worden te weinig ‘gezien’ en niet uitgedaagd op ontwikkeling, wat leidt tot lage medewerker tevredenheid. Financieel drukt het ook op de resultaten, u heeft geen grip op de loonkosten, hoge wervings- en onboardingskosten, een te hoog verloop en loopt omzet mis door kennisverlies. 

Onze ervaring leert dat het tijdig en periodiek uitvoeren van een talentreview of andere teamanalyse, en het benoemen, uitvoeren en borgen van de bijbehorende acties het management helpt om bewust en gestructureerd aandacht te besteden aan de medewerkers en hun talenten. Hiermee kan bovenstaande problematiek voorkomen worden. 

Klaar voor de toekomst?
Wij zorgen dat uw human capital dat ook is.

Toekomst­bestendig Leiderschap

Leidinggevenden hebben de uitdagende taak om "de mensen mee te krijgen" in de strategie. Maar hoe worden die leiders optimaal ondersteund om ze het beste uit zichzelf en hun medewerkers te laten halen.  Wat mag je verwachten van de verschillende managementniveaus en hoe faciliteer je ze met processen en instrumenten die praktisch toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk?

Heeft het management de skills om een heldere teamanalyse te maken, waarbij wordt gekeken naar performance, potentieel maar ook de wendwaarheid, betrokkenheid en gedragsstijlen worden meegewogen?

parallax background

KENNISMAKEN?

Heeft u behoefte om te sparren over de juiste aanpak op het gebied van human capital voor uw organisatie?

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.